پروژه ‏های داخلی تکمیل شده
نام پروژه: طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند اراک

هدف:
  1. افزایش ظرفیت اسمی پالایشگاه از 000/170 به 000/250 بشکه در روز (روزانه 80000 بشکه)
  2. تولید روزانه سه میلیون لیتر بنزین سوپر با اکتان 100
  3. افزایش ظرفیت تولید بنزین از 6/4 میلیون به حدود 16 میلیون لیتر در روز
  4. تطابق فرآورده های تولیدی پالایشگاه با استاندارد بین المللی یورو 5 اروپا

فعالیت ها: طراحی و مهندسی، خرید مواد و تجهیزات عملیات ساختمان و نصب و انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی (EPCC)

همکارها:

مدت زمان پروژه: 45 ماه

نوع پروژه: EPC

محل پروژه: اراک

کارفرما:

عکس های پروژه: